Multiculturele zendingsviering in Oostende

In 2022 vieren we drie kwart eeuw missiewerk in Oostende. Dat is 75 jaar bidden en werken, preken en om geld smeken, luchtposten en mailen, zusterlijk delen, breien en naaien, vallen, opstaan en weer doorgaan, postzegels en brillen, uitnodigingen stencilen, dranken en spijzen, lotjes en prijzen, voordrachten en expo’s, grenzeloos. We deden het met velen: een wonder verhaal.

West-Vlaamse missionarissen, missiezusters, ontwikkelingshelpers, priesters en leken in zending

75 jaar, een prima gelegenheid, zo vond de missiegroep van Sint-Jan, om te feesten en om meteen ook maar heel West-Vlaanderen en meer uit te nodigen. En dus waren op die laatste zondag van de lange, hete zomer van 2022, meer dan driehonderdvijftig missievrienden present op het jaarlijkse ontmoetings- en zendingsfeest van het bisdom Brugge, in Oostende, in de Sint-Janskerk, een “kerk in het midden van de snelweg van het leven”.

En of er gefeest werd! Missiezusters en missionarissen van alle continenten konden meteen na de middag op de koffie bij bisschop Lode. De missiegroep van Sint-Jan had zaal Nieuwland in de …strandbloemetjes gezet. Heel mooi! Wereldwinkeliers serveerden hun lekkere, faire koffie en de chocoladen zeevruchten en de ‘viskoekjes’ van eigen huis waren van lekmijnlipje. Er werden oude banden aangehaald en nieuwe gesmeed. En ook onze allerhartelijkste bisschop luisterde vol aandacht naar de wondere verhalen van deze wondere mensen.

Om drie uur dan liep de Sint-Janskerk zowat vol voor de eucharistieviering. De muzikanten en zangers van Matondo roerden de trom en vulden de kerk met Afrikaanse ritmes, een indrukwekkend Filipijns koor zong de hemel op aarde en een zoetgevooisd Oostends gelegenheidskoor bracht een aloud Oostends visserslied. Tientallen missionarissen concelebreerden met bisschop Lode. Een indrukwekkend mooie viering!

En dan werden de ‘zendelingen’, missiezusters en missionarissen, die straks weer naar hun missiepost afreizen – hun koffers stonden al klaar – met enkele treffende dia’s en rake zinnen bij het altaar geroepen. Bisschop Lode gaf hen een zendingskruisje mee en een ‘zeebrevier’. En wij in de kerk klapten heel hard in de handen voor zoveel, grenzeloze inzet voor het Rijk Gods.

Maar ook de andere kerkgangers gingen niet met lege handen naar de receptie. Zij kregen een ‘missie in een bottel’: een flesje met zeezout (‘Jij bent het zout der aarde’, weet je wel) én met een opdracht, een missie dus, geplukt uit het evangelie of uit de visserij.

Op de receptie in de ook weer strandbloemenrijke zaal van het gastvrije Onze-Lieve-Vrouwecollege onthaalden KSA-meisjes en -jongens in uniform en Wereldwinkeliers ons op verfrissende drankjes en belegde broodjes. Boeiende tafelgesprekken en verrijkende ontmoetingen: het was er goed toeven!

Vol vreugde en dankbaarheid kijken wij terug op deze prachtige dag. Zoveel schitterende missiezusters, missionarissen en missievrienden tout court, zoveel spontane, vriendelijke, behulpzame medewerkers. Zoveel menselijke én goddelijke goedheid. Missie in Oostende leeft!
(Johan Vandenabeele)

Ook de salesiaanse gemeenschap in Oostende huisvest zijn zendelingen