Nieuws uit de salesiaanse gemeenschap in Oostende

Feestdag van de heilige Johannes Bosco

Op 31 januari viert de Kerk over heel de wereld het feest van de heilige Don Bosco. Als priester heeft hij zich zijn leven lang ingezet voor de opvoeding en vorming van jongeren in Turijn (Italië). Al vrij vlug hebben zich medestanders en volgelingen aangeboden om met hem de toekomst van jongeren – vooral dan zij die het niet goed getroffen hadden thuis – te behartigen. Hij kreeg zowel sympathie als tegenwerking, maar zijn bezieling en inzet overtuigden velen om zijn initiatief te steunen. Zijn eerste volgelingen kon hij naar verscheidene grootsteden uitsturen, zowel in Italië als in de buurlanden en na enkele jaren zelfs naar landen in Zuid-Amerika, om overal toekomstkansen te bieden aan jongeren via opvang, opvoeding, onderwijs en vorming.

Sinds 1988 zijn de volgelingen van Don Bosco, de Salesianen, ook actief in Oostende en wonen zij in Don Bosco – De Takel in de Elisabethlaan 221. In het spoor van Don Bosco behartigen zij de jeugdpastoraal in hun eigen dagcentrum en jeugdhuis ‘De Takel’, maar ook in de pastorale eenheid van Oostende.

Salesiaanse gemeenschap
In heel wat salesiaanse gemeenschappen lopen sinds eind augustus een aantal nieuwe namen rond. Dat heeft alles te maken met de benoemingen van de provinciaal waarbij Salesianen na een aantal jaar van gemeenschap verhuizen. Zo moesten we in Oostende afscheid nemen van Mark Tips, Stan Provoost, Hoan Pham en Fred Wamare,

De huidige gemeenschap bestaat uit vier medebroeders: Cor Anthonissen (75 jaar, geboren te Essen) is er de verantwoordelijke, Pedro Ayala (43 jaar, uit Mexico), Koen Delft (54 jaar, geboren te Gullegem) en Cirilo de Deus (35 jaar, uit Oost-Timor). Ze zijn actief in het jeugdhuis en daarnaast nemen zij ook taken op in de Oostendse pastoraal. Zo zetten Pedro en Cirilo zich in voor Young Spirit en geeft Koen godsdienstles in het Maritiem Instituut Mercator. In ons huis aan de Elisabethlaan kunnen groepen (bijvoorbeeld catechese) langskomen om de figuur van Don Bosco te leren kennen. ’s Morgens vieren wij de eucharistie samen met de Zusters Clarissen in de Mariakerkelaan. Cirilo bereidt zich dan weer voor om op tweede Paasdag, 10 april 2023, tot priester gewijd te worden.

Salesiaanse spiritualiteit
De salesiaanse spiritualiteit bezielt ons om – samen met de Don Boscowerkers in ons huis en met de geëngageerden in de pastoraal te Oostende – aanwezig te zijn bij jongeren, meewerkend aan een goede opvang, ontspanning, bezinning, vorming en geloofsopvoeding. Zo willen wij op onze beurt vandaag – zoals Don Bosco het in zijn tijd deed – samen met velen een bijdrage leveren aan de groei en bloei van jonge mensen in Oostende.

Als voorbereiding op het feest van Don Bosco op 31 januari bidden de Salesianen wereldwijd met alle ‘Vrienden van Don Bosco’ tijdens de noveen negen dagen lang voor alle intenties die hun worden toevertrouwd.

Meer over de Salesianen van Don Bosco in Vlaanderen kan u lezen op www.donbosco.be. U kan er zich ook inschrijven voor het driemaandelijks Don Bosco Magazine. Wie het tijdschriftje van Don Bosco – De Takel te Oostende wenst te ontvangen kan een berichtje sturen naar: cor.anthonissen@donbosco.be of contact met hem opnemen (0495 71 42 33).

Cor Anthonissen