Pelgrimstafel Oostende

Een solidariteitsmaaltijd georganiseerd door het Ambachtsplatvorm, een inclusieproject van Jan Wydooghe, Chef on the Move

Vooraf
Het ambachtsplatform is het resultaat van Jans zoektocht naar de combinatie van zijn ongedwongen sociale inzet met het ambacht van het koken. Dit zoeken loopt als een rode draad doorheen zijn levenspad.

Een kookcursus als middel
In de vorm van een kookcursus met kandidaten die inschrijven uit vrije wil, gaan we aan de slag in 6 lessen. Een diversiteit creëren binnen de groep geldt als maatstaf. De deelnemers zijn een dwarsdoorsnede van de samenleving. Hoe diverser de groep, hoe interessanter de interactie. Wanneer iedereen met hetzelfde bezig is, vallen haast alle barrières weg en worden de deelnemers uit hun comfortzone gehaald. Een mooi moment voor reflectie.
In de thuisbasis voor de cursus, het huis van bijzondere jeugdzorg de Takel, streven we naar een optimale maatschappelijke interactie.
Met de mensen van de kookles engageren we ons in sociaal-culturele activiteiten waar we onze kookkunsten kunnen tonen.

De Pelgrimstafel

Een activiteit met een open venster naar de samenleving
Woensdag 27 maart 2024 om 18h00 in de zijbeuk van de St. Jozefkerk

De avond voor Witte Donderdag
Ingang links in de Gentstraat, Oostende

In navolging van een eeuwenoude traditie bereiden we een gezonde maaltijd, voor de minst bedeelden onder ons, samen met iedereen die maar wil. Een lange tafel van wel 100 mensen. Divers en inclusief is de doelstelling! We serveren een uitgebreid buffet, koud en warm met nagerechtjes en alcoholvrije dranken. We werken samen met de sociale kruidenier de Antenne en Foodsavers, waarbij we (gezonde)
voedseloverschotten met zorg bereiden, verder aangevuld met seizoensproducten uit eigen streek.
Wij hebben jullie nodig We vragen de organisaties die zich inzetten voor de armoedebestrijding in Oostende, om samen met hun medewerkers de kwetsbare mensen onder ons te begeleiden naar de
Pelgrimstafel. Hun bijdrage: 5 euro per persoon. Kansrijke mensen kunnen deelnemen aan het tarief van 30 euro.

Daarom spreken wij je aan om het initiatief te sponsoren en zo het project “Gezonde voeding voor kinderen met lege brooddozen” mee te ondersteunen.
Je kan dit doen op de volgende manier:

  • Inschrijven via e-mail naar info@chefonthemove.be met vermelding van naam en aantal personen + overschrijving van 30 € per persoon naar rekeningnummer BE86 7310 4345 3850 op naam van Ambachtsplatform, met dezelfde vermelding.
    De datum van overschrijving geldt. We beperken ons tot 100 personen.
  • Of door storting van een vrije bijdrage als je niet naar de maaltijd komt.

We mikken op een 100-tal mensen aan onze Pelgrimstafel. De kwetsbare groep schrijft in via de verschillende organisaties.
Alvast bedankt voor je steun om de Pelgrimstafel te helpen waarmaken. Alle info en vragen bij Jan Wydooghe. 0479 90 10 19 of op het mailadres info@chefonthemove.be.


Omslagfoto: Leonardo da Vinci, Public domain, via Wikimedia Commons