• Leestijd:3 minuten gelezen

Ook dit jaar willen we samen in de Bijbel lezen. We doen het telkens op de derde woensdag van de maand, ’s avonds om 19.00 u, in de kapel van het Hazegras. Het is een gezamenlijk oecumenisch initiatief van de Katholieke kerk en de Protestantse gemeenschap. Dit jaar lezen we de verhalen over aartsvader Jozef, de derde verhalenbundel uit het boek Genesis.

Hier geen losse sagen, maar een soort novelle, door één auteur geschreven met een duidelijke eenheid van verhaal. Het is opgebouwd op basis van oude overleveringen, maar door een schrijver herdacht en uitgeschreven. Grote vragen liggen aan de basis. Hoe kunnen ze het beloofde land verlaten en naar Egypte gaan, het land van onderdrukking en slavernij? Waarom moet Jozef, zoon van de belofte, dit allemaal ondergaan, als een slaaf verkocht worden en zoveel jaren ten onrechte in gevangenschap doorbrengen? Het zal heilsgeschiedenis worden. Jozef wordt vooruit gezonden om zijn vader en broers gastvrij te onthalen.

In deze verhalenbundel is Jozef een gelovige. Hij is de wijze bij uitstek. In alle omstandigheden blijft hij zichzelf, rustig en zelfverzekerd. Elke moeilijkheid weet hij te dragen. Soms lijkt het zelfs te mooi om waar te zijn. De verteller drukt in Jozef uit hoe een mens op God kan vertrouwen. Hij wordt verraden door zijn broers en als slaaf verkocht. De vrouw van Potifar zal hem valselijk beschuldigen. Hij verklaart de dromen van de opperbakker en van de opperwijnschenker, wordt jaren vergeten in de gevangenis, maar wordt uiteindelijk, bij dreigende hongersnood, de redder van het land. Maar hoogtepunt is het wondere verhaal van verzoening met zijn broers en zijn vader. Hier staat hij als beeld van Gods vergeving. Dit alles is heel herkenbaar. Ook wij maken dergelijke situaties mee: soms als slachtoffer van gevoelens van voorkeur en jaloersheid. Maar belangrijk is wat we met zo’n gevoelens doen. Zullen ze ons spreken en handelen beïnvloeden? Hoe gaan we om met gevoelens van sympathie of antipathie. Proberen we dan toch nog rechtvaardig te zijn? Achter die relationele problematiek zit echter nog een diepere waarheid verborgen die al gegeven was bij Jakob: dat Gods voorkeur niet automatisch naar de oudste gaat. Tegen de cultuur in gaat God eigen wegen met mensen. Aan ons om die gaandeweg in het leven van elke dag te ontdekken.

Bijdrage: € 10 euro
inclusief tas koffie of thee en documentatiemateriaal

Wil je deelnemen aan deze leesgroep, schrijf dan in bij:
Deken Antoon
Dekenijstraat 10
059 70 17 19
antoon.wullepit@telenet.be


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstantin_Flavitsky_001.jpg – Publiek Domein