Samen op weg!

Aanstellingsviering Deken Bart

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,
Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam?
naar Ps 139

Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’
‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem, ‘waar verblijft U?’
Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’
Joh 1,38-39

Bisschop Lode Aerts heeft mij benoemd tot deken van het decanaat Oostende-Blankenberge.
Hij zendt mij om samen met de verschillende geloofsgemeenschappen op weg te gaan, om het
evangelie van Jezus Christus te verkondigen en om als een goede herder de taken, die mij
worden toevertrouwd, trouw te behartigen.

In de aanstellingsviering op zondag 14 januari 2024 om 15 uur in de kerk Sint-Petrus en –
Paulus in Oostende danken wij de Heer om zijn nabijheid en vragen we zijn zegen over deze
nieuwe zending.

U bent van harte uitgenodigd om biddend en zingend mee te vieren.
Deken Bart