Secretariaat

Op 1 oktober eindigde de huur van het huis Lijsterbeslaan 57 door de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart aan de stad Oostende. Het huis is eigendom van de stad en werd als ambtswoning van een pastoor ter beschikking gesteld. Priester Frans Essel was er de laatst residerende pastoor. Na zijn vertrek mocht door een overeenkomst met het toenmalig stadsbestuur de kerkfabriek het pand blijven huren en bood het onderdak aan het Federaal Secretariaat. Sabrina Meesschaert, koster-organist van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, kon de woning huren en de taak van federaal secretaris op haar nemen. Na haar verhuis naar Oudenburg begin maart van dit jaar was het niet meer wenselijk en mogelijk de Lijsterbeslaan 57 als secretariaat te behouden.

Federaal Secretariaat wordt Parochiaal Secretariaat

Het is aangewezen dat het toekomstig secretariaat van de pastorale eenheid (PE), dat we in de toekomst eenvoudig weg het Parochiaal Secretariaat zullen heten, zich bevindt waar de pastoor van de pastorale eenheid woont. Dat zal dus officieel gevestigd zijn in de Paul Michielslaan 19. Dit is ook het adres van de zetel van de VZW PE MARIA TENHEMELOPNEMING. Voor Sabrina, die een deel van de taken van het parochiaal secretariaat op haar blijft nemen, wordt een nieuw bureel ingericht in een lokaal naast de sacristie van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin. Tot haar taken behoren o.a. eindredactie Kerk&Leven, beheer abonnementen Kerk&Leven, beheer van de parochiale (PE) agenda online, onthaalfunctie, opmaak affiches, bestellen propaganda- en werkmateriaal van het werkjaar, Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede (Welzijnszorg), opmaak zangbundels parochiale (PE) koor, enz. Er wordt daar voorzien in internet maar niet in vaste telefonie. Sabrina zal er echter tijdens haar diensturen toch bereikbaar zijn en telefonisch ook op een dienst-GSM-smartphone met als nummer: 0456 29 78 19. De organisatie van het parochiaal secretariaat in de Paul Michielslaan is onderwerp van verdere bespreking van de mandaatgroep en het team van de pastorale eenheid.

Dus:

Parochiaal Secretariaat Federatie Mariakerke (straks Pastorale Eenheid)
Paul Michielslaan 19
8400 Oostende

Je wil Sabrina bereiken:
OLV-Koningin, Lijsterbeslaan
0456 29 78 19
(van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en 16 uur tot 18 uur).
info@pe-mariakerke.be 

Je wil pastoor Dirk bereiken:
Paul Michielslaan 19
059 70 90 90
0479 58 71 25
dirk.masschelein@skynet.be