Soep op de Stoep

In het weekend van 16 en 17 december verkochten onze vormelingen soep (al dan niet op de stoep of in de kerk) ten voordele van Welzijnszorg. Ook de collecte van dat weekend stond in het kader van Welzijnszorg.

Dank zij de inzet van deze geëngageerde vormelingen kwam de totale opbrengst van de soepverkoop op € 650,12. Hartelijke dank dus aan eenieder die een beker of een liter soep kocht en daarmee het signaal ‘De strijd tegen armoede winnen we samen’ ondersteunt !

Foto’s: Lieve Opdedrynck