• Leestijd:3 minuten gelezen

NOTRE DAME DE SCOURMONT (CHIMAY)
van maandag 19 tot donderdag 22 oktober 2020

Forges - Abbaye ND de Scourmont (1)

AANWEZIG ZIJN BIJ GOD

“De ervaring dat ik iedere dag terugkom op die plek van aanwezigheid bij God in een daad van liefde en vertrouwen is belangrijker dan welke buitengewone ervaring ook.” (Thomas KEATING)

De titel spreekt voor zichzelf. Wie de abdij reeds kent met de schitterende natuur er rond verlangt nu reeds naar de plaats en de stille abdijdagen. We willen vooral ook nieuwe mensen de kans geven om te delen in deze schitterende ervaring van stilte, meditatie en voedend onderricht in een eeuwenoude en oerdegelijke monastieke traditie van verdieping en bezinning.


NOTRE DAME D’ORVAL
Van maandag 17 tot en met donderdag 20 mei 2021

Orval JPG03

NAVOLGING: DE HERSCHEPPING VAN ONS BESTAAN.

“Zo schept de oproep tot navolging dadelijk een nieuwe situatie. In de oude situatie blijven en toch navolgen sluiten elkaar uit. Dat was meteen al duidelijk zichtbaar. De tollenaar moest het tolhuis, Petrus de netten verlaten om achter Jezus te gaan. Het had volgens onze begrippen ook toen reeds heel anders kunnen zijn. Jezus had de tollenaar een nieuwe Godskennis kunnen geven en hem in zijn oude toestand kunnen laten. Omdat Jezus echter de Christus is, moest het van meet af aan duidelijk worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” (Dietrich BONHOEFFER, Navolging)


STILLE DAGEN AAN ZEE
IN HET MONASTERIUM HET ZONNELIED – OOSTENDE

STILTE EN VERSTILLEN: EEN LEVENSKUNST

van maandag 16 tot woensdag 18 november 2020

“(Goddelijk leven) vraagt discipline in denken en voelen en een zorgvuldig gebruik van de tijd die ons gegeven is. We moeten onze geest vullen met gedachten en ideeën die ons de juiste richting wijzen en niet met datgene wat ons afleidt van God en spirituele zaken. Het betekent zeker dat we, al is het maar even, tijd besteden aan de gemeenschap met God – maar dan wel met volle aandacht. En dat we dit volhouden, ook al lijken we er in eerste instantie niets voor terug te krijgen. Slechts weinig levens zijn zo druk dat de dagen geen enkel moment van rust kennen.”
(Evelyn UNDERHILL, Het spirituele leven. Mystiek voor het dagelijks bestaan)

HET ONTWAKEN VAN EEN VERLANGEN IN DE KAMER VAN HET HART

van maandagmiddag 1 tot en met woensdagmiddag 3 februari 2021
van maandagmiddag 1 maart tot en met woensdagmiddag 3 maart 2021
van maandagmiddag 15 tot en met woensdagmiddag 17 november 2021

“Het gebed dat veel mensen zo moeilijk lijkt, is nochtans het meest vanzelfsprekende dat er is, althans wanneer de mens zich onvooringenomen wil terugtrekken in de geheime kamer van zijn hart.” (Libert VANDER KERKEN s.j., Luisteren naar de stilte)


Foto Chimay & Orval: Jean-Pol Grandmont / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

Foto Zonnelied: (c) Open Contemplatief Huis

Omslagfoto: Royalty-Free photo – https://www.pickpik.com/abandoned-alley-autumn-bench-brown-campus-96999