“Toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde”

In deze paasdagen in coronatijd pieker ik niet alleen over hoe we nu wegen kunnen vinden om ons geloof te beleven én te verdiepen of op welke wijze we onze verbondenheid vorm kunnen geven, maar denk ik ook aan de postcorona-tijd, de tijd waarin we zullen ‘heropstarten’.

 Misschien zullen velen dan dromen van zo snel mogelijk naar het oude normaal terug te keren. Ik droom niet van die terugkeer maar ik zal die wel nog een tijd moeten dulden. Ik wens, hoop en bid dat we in onze pastorale eenheid werk zullen kunnen maken van een kerkgemeenschap die beantwoordt aan wat zo mooi verwoord wordt in de verschillende versies van het eucharistische dankgebed XI:

“Een gemeenschap waarin we vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde; een gemeenschap waarin we de tekenen van deze tijd verstaan en trouw zijn in de beleving van uw evangelie; een gemeenschap van mensen die herbergzaam van hart zijn, die vragen en pijn delen, vreugden en hoop; een gemeenschap die vindingrijk is en moedig om al wie berooid en verdrukt zijn bij te staan; een kerkgemeenschap die opnieuw een huis van waarheid die bevrijdt wordt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.

Ik droom dus van een gemeenschap waarbinnen het morele en spirituele leven in stand worden gehouden zodat het geloof (en de beschaving en de burgerzin) in deze tijden gevrijwaard blijft. Ik verlang en wens ook dat daartoe in onze pastorale eenheid de gerichtheid op die toekomst groeit en niemand nog eigen kring als een doel op zich beschouwt. Verder wens ik dat in ieder van ons een contemplatieve ingesteldheid groeit. Paus Franciscus zegt dat zo’n ingesteldheid ‘ons iedere dag opnieuw in staat stelt te ontdekken dat we dragers zijn van een goed dat ons tot mens maakt, en ons in staat stelt een nieuw leven te leiden.’ Daarom moeten wij leren begrijpen wat geloven echt betekent.

Dat dit alles niet zweverig of ‘moeilijk’ losstaat van een zorgend en dienstbaar bestaan lees ik in een fragment van De Evangelische Parel, een tekst van een onbekende mystieke vrouw uit de 16de eeuw, waarvan ik het boek per vergissing bestelde… Ze stelt dat niemand tot een echt gebedsleven kan komen zonder een ‘werkzaam leven’ en ieder die echt bidt altijd ootmoedig tot het ‘werkzame leven’ terugkeert. Met ‘werkzaam leven’ wordt niet alleen gedacht aan actief presteren. Ook heel aandachtige aanwezigheid met het goede hart bij mensen is heel werkzaam, zoals gebed en meditatie eveneens ‘werk’ zijn.
(pastoor Dirk)

Moge Gods liefdesvonk in jou opnieuw krachtiger branden,
en de verbondenheid met Hem en met elkaar opnieuw sterker verankerd zijn!
Zalig Pasen!
(Ann Everaert)

Een jaar lang werden we heen en weer geslagen tussen Palmzondagen, waarbij we de vreugde van de overwinning wilden ervaren; Witte Donderdagen, waarin we in dienstbaarheid mochten delen; Goede Vrijdagen, met angst, verdriet en verlies; en Stille Zaterdagen, om nederig te verstillen bij onze kleinheid in de wereld. 
Mijn wens: samen te geloven, overtuigd: het wordt Pasen !  Nieuw leven komt !  Wees niet bang !  Hij leeft ! Halleluja. 
(Wim D’huyvetters)

Op Pasen herdenken we de verrijzenis van Jezus. Jezus die het licht straalde over onze wereld, lichtstralen vol hoop.
Mijn paaswens is dan ook dat jullie allen lichtstralen mogen ontvangen vol vriendschap, moed, kracht en omringd vol liefde.
Ik kijk ernaar uit om samen met jullie onze Pastorale Eenheid verder te laten uitgroeien in een lichtstraal vol verbondenheid en ontmoetingen.
Een hele mooie stralende Pasen.
(Ann Cockhuyt)

‘Pasen is het feest van het wakker worden. Tijd om op te staan want alles begint opnieuw te leven’
(uitspraak van een 10-jarige)

Word wakker, blijf niet staan bij het lege graf
want daar is alleen onzekerheid, twijfel, angst en verdriet te vinden.
Word wakker, want de steen is weggerold, het is er eindeloos en stil
Word wakker, sta op en volg  de weg van het Licht.
Ga op zoek naar nieuw leven.
Het is er, ontwakend, voorzichtig, broos.
De verrezen Heer roept ons bij onze naam,
liefdevol, met begrip voor onze ontmoediging en verloren zijn.
Word wakker, dan krijgen de woorden van Maria Magdalena
ook voor ons betekenis : Ik heb de Heer gezien! De heer leeft.
Jezus leeft in ons en overal waar mensen de boodschap
van de verrijzenis uitdragen en beleven.
Laten we samen samen verbonden blijven in gebed met Hem en met elkaar.
Een gezegend Pasen, vol nieuw leven.
(Lieve Opdedrynck)


Omslagfoto: Foto door KyleFinazzo form PxHere