Vasten en Broederlijk Delen – Derde zondag van de vasten

De vasten is de uitgelezen tijd om de gemeenschap opnieuw centraal te stellen, tegen alle marktdenken en winstbejag in. Laten we ons hierbij inspireren door de tien richtinggevende woorden.

Ex. 20, 1-17 – Tien richtinggevende woorden
“Ik ben de Heer, uw God die u uit de slavernij heeft bevrijd.” De god die zich hier presenteert is geen potentaat, maar een bevrijder. Hij bevrijdt met een stem die roept, aan je geweten knaagt, de belooft dat ze er is, er zal zijn, altijd weer. Die roepende stem heeft dat samengeraapte zootje van nomaden gevormd tot een volk, een gemeenschap. De geboden, de tien woorden in deze lezing dienen om de gemeenschap in stand te houden. Zij moeten telkens opnieuw toegepast worden op veranderende omstandigheden. Het zijn richtingwijzers voor een transparante samenleving.

Joh. 2, 13-25 – Geen tempel van steen maar een levende gemeenschap
Als hij naar Jeruzalem gaat voor het paasfeest, treft Jezus er een heel corrupt systeem aan. De tempel is geworden tot een internationale bank, hogepriesters en opperpriesters houden vast aan hun macht. Jezus jaagt geldwisselaars en kooplieden de tempel uit. De hartstocht voor Gods wet is zijn drijfveer. Hij wil het oorspronkelijke elan herstellen, terug naar de tien richtingwijzers.

God geeft ons tien woorden ten leven om de gemeenschap in stand te houden zoals ze bedoeld is. Ook voor ons, in eigen land en in gemeenschappen wereldwijd, in Congo, Bolivia en Israël/Palestina kunnen deze woorden de leidraad zijn voor een andere samenleving.

Eigen aardappelen beschermen
In de hoge Andes wordt een verscheidenheid aan gewassen geproduceerd. Maar vooral de aardappel tiert hier welig. Sommige gemeenschappen hebben bijna honderd verschillende aardappelrassen. De Boliviaanse bevolking eet heel veel aardappelen en deze zijn voor veel boeren hun enige bron van inkomsten. Maar de multinationals willen de eigendomsrechten van zoveel mogelijk soorten claimen en de monocultuur van één aardappelsoort promoten om zo meer winst te maken. Kleine boeren zijn hier de dupe van en weigeren te buigen voor die god van het grote geld.

“We hebben zoveel variëteiten dat we het soms zelf niet weten. Dit register zal nuttig zijn voor de toekomst. Zodat we onze eigen aardappelsoorten kunnen behouden en niet verplicht worden om ieder jaar pootgoed van een groot bedrijf te kopen. Onze eigen soorten zijn waardevol, we mogen deze niet verloren laten gaan. We kregen deze als erfenis van onze voorouders. Wereldwijd moeten boeren hun eigen soorten en rassen verdedigen zodat ze onafhankelijk blijven.”
(Wildo Quintana Campos uit de gemeenschap Chillavi)

Met de hulp van CENDA, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen wil men de rijke variëteit van aardappelsoorten in Bolivia bewaren. CENDA ondersteunt de boeren door camera’s ter beschikking te stellen zodat ze alle stadia van de aardappelplant kunnen registreren. In een aktenboek worden alle registraties notarieel vastgelegd, met als doel de eigendomsrechten van deze aardappelsoorten in handen van de gemeenschap te houden. Zo krijgen kleine boeren hun zelfstandigheid terug. Ook de natuur is ermee gediend, want diversiteit is het sleutelwoord voor een duurzame toekomst.

Hoe Broederlijk Delen hier aan de slag gaat zie je hier.

Het huis van mijn vader
Weet je wat je doet
als je boos bent
dan sla je van alles
in mekaar
in het echt
of in je gedachten
dan scheld je
en schreeuw je
dan huil je van kwaadheid

Zo boos
ben je niet vaak
maar toch…
soms
als je iets
heel onrechtvaardig vindt
voor jezelf
of voor een ander
in je eigen huis
in je omgeving
in de wereld

En je hoopt dat het helpt
dat je boosheid
niet voor niets is
dat het onrecht stopt
dat jij
dat die ander
dat jouw thuis
dat jouw omgeving
dat jouw wereld
weer worden
als een huis van God
(Ina Koeman)