Viering voor het feest van Don Bosco

Op zondag 29 januari stond de viering bij de zusters Clarissen in het teken van het feest van Don Bosco. Voor deze speciale gelegenheid gingen de salesiaanse paters Cor en Koen samen voor, ondersteund door Cirilo, die op paasmaandag tot priester gewijd wordt. Enkele begeleiders uit het dagcentrum waren aanwezig én geëngageerd in de viering.

‘Wees verheugd! Wees vriendelijk! Wees niet bezorgd!’, zo klonk het in de eerste lezing. In het evangelie weerklonken de zaligsprekingen als wegen naar een leven dat ons gelukkig maakt. Beide lezingen werden op het leven van Don Bosco gelegd, waarbij het geluk van de jongeren, op aarde en in de hemel, voor hem centraal staat. De zang werd mede verzorgd door de zusters, onder leiding van diaken Jan Steel en met Christian De Raes op het orgel. Na de viering werd door de salesiaanse gemeenschap van De Takel een receptie aangeboden in de lokalen van het ‘Monasterium’.