We zongen rond de kerststal

Zoals aangekondigd was, konden wij op zondag 31 december, na de Mis van 11 uur, samen
kerstliederen zingen bij de kerststal. Annemie gaf bij elk lied een korte duiding waaruit
duidelijk bleek dat bepaalde teksten ook nu nog brandend actueel zijn.
Het deed deugd om samen te zingen. We konden zeker spreken van een diepe verbondenheid
met elkaar en ook met de wereld rondom ons.
Een glaasje Glühwein of fruitsap leidde tot en gezellige ontmoeting. Een traditie die zeker
gehandhaafd mag blijven.