Wijziging weekendvieringen

Op zondag 29 november 2020, de eerste zondag van de advent van dat jaar, werd de Federatie Mariakerke-Oostende opgeheven en werd deze federatie de Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming. De drie parochies van de opgeheven federatie, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sint-Franciscus en Sint-Rafaël werden samengevoegd tot een eenheid die we toekomstgericht als de éne parochie moeten denken en organiseren. Voor deze éne parochie is priester Dirk Masschelein, voorheen pastoor-moderator van de federatie, door de bisschop tot pastoor aangesteld. Priester Robert Decruyenaere, voorheen pastoor van de federatie, is eveneens door de bisschop aangesteld tot meewerkend priester. Een pastoraal team staat in voor de organisatie van de pastoraal van de pastorale eenheid. Pastoor Dirk, Ann Everaert, Ann Cockhuyt, Lieve Opdedrynck en Wim D’huyvetters zijn de teamleden.

De parochiale gemeenschap van onze pastorale eenheid beschikt voorlopig nog steeds over vier kerken waar er eucharistie kan gevierd worden: Onze-Lieve-Vrouw Koningin, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen, Sint-Franciscus en Sint-Rafaël. Hoewel ze dus kan beroep doen op twee priesters die kunnen voorgaan in de eucharistievieringen, dient het aantal eucharistievieringen op zondag en de tijdstippen waarop deze vieringen doorgaan, echter zo geregeld te worden, dat – indien nodig – één van beide priesters in alle zondagsvieringen kan voorgaan.

Een schema werd reeds geruime tijd geleden daarvoor uitgewerkt door het team in overleg met beide priesters. De bedoeling was dit schema in voege te laten treden bij de start van de pastorale eenheid, dus eind november 2020. De coronamaatregelen hebben dit tegen gehouden. Als er nu geen derde besmettingsgolf komt en er voor de erediensten weer geen beperkende maatregelen opgelegd worden, wordt het schema in voege gebracht in het eerste weekend van september e.k., zijnde 4 en 5 september.

Het houdt in dat er op zaterdagavond één eucharistieviering is in onze pastorale eenheid en wel in Onze-Lieve-Vrouw Koningin om 18.00 uur, en er op zondag een eucharistieviering is om 9.30 uur, afwisselend in Sint-Franciscus en in Sint-Rafaël en iedere zondag om 11.00 uur in Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen. De eerste zondagsviering om 9.30 uur zal plaatsvinden in Sint-Rafaël.

Dit schema zou tijdelijk kunnen wijzigen omwille van coronamaatregelen of omwille van werkzaamheden die in één of meerdere kerken van onze pastorale eenheid gepland worden.

Dit alles vraagt natuurlijk niet alleen begrip en aanpassingsvermogen, maar ook een open blik naar de toekomst, die begrijpelijk wat kan botsen met de drang naar behoud van wat is. Maar laten we in geest en hart meer en meer groeien tot één gemeenschap, één van hart en geest, één in de navolging van Christus, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde. Laat ons verder groeien, verbonden met een wereldwijde kerk, die – zoals gebeden wordt – meer en meer opnieuw een huis wordt van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.

God zegene ons allen.
Pastoor DirkJe bent vanaf begin september welkom in volgende vieringen van de Pastorale Eenheid:

op zaterdag om 18.00 uur in O.L.V. Koningin

op zondag (van de even weken*) om 9.30 uur in Sint-Franciscus 

op zondag (van de oneven weken*) om 9.30 uur in Sint Rafaël 

op zondag om 11.00 uur in O.L.V. Ter Duinen

Er zal dus geen viering meer plaatsvinden op zaterdagavond in O.L.V. Ter Duinen.
De vieringen in Sint-Franciscus en Sint-Rafaël wisselen elkaar wekelijks af. 
De viering op 5 september, in week 35, vindt dus plaats in de kerk van Sint-Rafaël.

* Even of oneven weken vind je steeds bovenaan de pagina.