Young Spirit volgt de ster…

Op dinsdag 27 december nodigden we onze jongeren uit om, samen met de vormelingen van Bredene-Sas, mee te stappen van kerststal naar kerststal in de pastorale eenheid in Bredene-Vuurtoren. We zouden de ster volgen die ons telkens in een andere kerk zou brengen. Onder een stralend zonnetje stapten Ezra en Orphee met de vormelingen, samen met Johan, Matthias en Kristine, de 12 km lange tocht mee. Ze kregen van ons telkens een stukje van de tocht, waarmee ze ons gidsten langs mooie stukjes natuur, paadjes en voetwegels. Onderweg raakten we met elkaar in gesprek en vertelden we de vormelingen wat meer over de werking van Young Spirit. In elke kerk stonden we even stil bij het kerstgebeuren en belichtten we telkens een figuur uit de kerststal: Jozef, Maria, het kind, de herders, de wijzen, de engel,… We waren blij dat we telkens even konden uitrusten van wat toch wel als een stevige tocht ervaren werd. De jongeren werden uitgedaagd om de rebus, die we in elke kerk vonden, op te lossen. We staken ook een kaarsje aan en steunden zo de initiatieven die op weg gaan met mensen in een kwetsbare positie uit onze buurt. Een warme beker chocomelk wachtte hen op het einde van de tocht in de St.-Jozefskerk in Bredene-Sas. Hier vulden ze hun antwoordformulier in met de vier zinnen van de rebus. Misschien winnen ze straks wel een prijsje als een onschuldige hand hun formuliertje trekt? Een klein initiatief waaraan we weeral veel deugd beleefden. Achteraf was het nog even fijn vertoeven ten huize Johan en Kristine in Mariakerke voor een spelletje samen met een pannenkoek en een drankje.

(Johan Vervaeke)