Sacramenten

Doopsel
doop-en-communie-jorian-013

Als je je kindje laat dopen doe je dat niet zomaar. Je wilt dat je kind de kans krijgt een gelovig mens te worden. Wie zijn kind laat dopen, verbindt zich ertoe om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het kind over God te vertellen, samen te bidden, in contact te brengen met de parochie, regelmatig een viering bij te wonen, in te schrijven voor de sacramentencatechese, het kind godsdienstles te laten volgen…
Meer info
Wens je je kind te laten dopen, neem dan contact met de priesters of het federaal secretariaat.

Eucharistie / Eerste communie
Meer info via Eerste Communie

Vormsel
Samen met andere jongeren uit dezelfde parochiegemeenschap zich laten vormen tot echte, jonge christenen, die samen de weg willen gaan die Jezus getoond heeft.
Meer info

Huwelijkhuwelijk
De zegen van de Heer en de bevestiging door de gemeenschap wordt gevraagd over het engagement dat twee mensen “in goede en kwade dagen” met elkaar aangaan.
Meer info
Wensen jullie in het huwelijk te treden neem dan contact met de priesters of het federaal secretariaat.

Verzoening
De oorsprong van de biecht ligt in het handelen van Jezus Christus zelf. Jezus verkondigt het Rijk van God. Maar in Hem breekt dat Rijk ook aan, onder andere wanneer Hij zonden vergeeft en de mens bevrijdt van de macht van het kwaad. Soms doet Jezus dat zonder woorden. Zo gaat Hij bijvoorbeeld met tollenaars en zondaars aan tafel. Daarmee geeft Hij te kennen dat Hij hen uitnodigt zich met God te verzoenen.
Meer info

Ziekenzalving
Wie zwak is heeft kracht nodig, wie zwaar belast is heeft rust nodig, wie pijn en verdriet lijdt heeft troost nodig. Aan wie ernstig ziek is schenkt de Heer zijn kracht, rust en troost in de ziekenzalving.
Meer info
Indien de priester niet bereikbaar is, kan hiervoor ook altijd een beroep gedaan worden op de priester van wacht, via de wachtdienst op het nummer 059 70 10 86 (brandweer).

Overlijden
Bij het afscheid van een dierbare willen wij God danken voor het leven van de overledene en bidden dat Hij hem of haar zou opnemen zijn eeuwige vreugde.
Meer info