Kwetsbaarheid wordt kracht

Veel mensen in deze woelige tijd hebben het moeilijk. Van de nieuwsprogramma’s wordt niemand vrolijk. Door de oorlog en sociale onrechtvaardigheid, door pijn en verdriet worden we geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Het woord kwetsbaarheid heeft een negatieve lading. Vaak wordt het woord kwetsbaarheid in één adem genoemd met woorden als zwak, broos, weerloos en teer. Het is moeilijk om je kwetsbaar op te stellen tegenover anderen.
Nochtans kan een grote kracht schuilen in je kwetsbaar te tonen,  je kwetsbaar op te stellen.
Deze 40-dagen tijd is wellicht een moment om na te denken over onze eigen kwetsbaarheid.

Hierna volgt een tekst van Marie Christine Vansteenkiste over kwetsbaarheid.

Foto: Lieve Opdedrynck

Kwetsbaarheid draagt ‘baren ‘in zich, tonen wie je ten diepste bent;
 
Kwetsbaarheid…
Wie zich kwetsbaar opstelt, wordt dikwijls als ‘zwak’ aanzien in onze maatschappij.
Jezelf naar buiten brengen, wat je voelt, wat je weet, wat er in je leeft,
zorgt ervoor dat mensen die daar niet mee om kunnen je gaan bestempelen als
zwak, flauw, fluffy, to soft, niet gehard, niet gegrond, …
Maar kwetsbaarheid heeft daar weinig mee te maken.

Kwetsbaarheid is een woord dat net heel veel kracht in zich draagt,
heel veel liefde, heel veel warmte, heel veel durf en moed, heel veel grond.

Kwetsbaarheid zet open om onze waarheid, ons zijn, onze nood naar buiten te brengen.
zodat mensen deze kwetsbaarheid kunnen omarmen en er woorden of gebaren aan geven
die je laten voelen dat jouw diepste zijn, jouw diepste voelen en weten
zo belangrijk is dat die ander even naast je kan staan,
begripvol, liefdevol, ruimtevol, zijnsvol.

Kwetsbaarheid draagt een kracht in zich die ervoor zorgt dat je mag zijn wie je bent,
op elk moment, in je kracht, in je twijfel, in je verdriet, in je vreugde,
in je weten en je niet-weten, in je zoeken
in je moed en durf om je kwetsbaar op te stellen.

Indien we elkaar die kwetsbaarheid zouden gunnen
in plaats van hem af te doen als tijdverlies, niet waardevol,
zwak, niet belangrijk,
dan zou de mensheid er anders uit zien.
Dan zouden we elkaar leren kennen ten diepste,
en zouden we elkaar de kans geven
om vanuit die diepte te groeien en te zijn…

Zoveel mensen die zich in hun leven kwetsbaar hebben opgesteld,
bekochten dit met hun leven, of werden aan de kant gezet,
omdat ze zichzelf toonden, dat waarvoor ze leefden,
ten goede van de mensheid, maar dikwijls ten koste van zichzelf.

Kwetsbaarheid, een woord om even over in te voelen.
Een woord dat in deze nieuwe tijd zijn plek mag krijgen,
zijn kracht mag zien, in de openheid van de wereld,
omdat ze zo helend kan werken voor iedereen.

Durf jij je kwetsbaar opstellen, in een wereld waar alles
zoveel filters krijgt, ook het woord ‘kwetsbaarheid?’

Marie Christine Vansteenkiste

Tot slot deze tekst van Carlos Desoete die we kennen als lied:

Kwaad en zorgen afgegeven,
kwetsbaarheid voor God gebracht.
Hij zal dragen, heeft vergeven
Zwakheid wordt bij hem tot kracht.


Omslagfoto: Lieve Opdedrynck