vormsel

De voorbereiding op het vormsel gebeurt door een werkgroep van catechisten en priester Dirk Masschelein.

De voorbereiding bestaat uit:

  • een contactavond
  • een startdag met de vormelingen
  • een aantal VOCA’s (vormselcatechesemomenten)
  • meevieren van eucharistie
  • activiteiten om mensen en organisaties beter te leren kennen
  • ouderavond
  • vormelingendag
  • vormselwake

De start van de vormselcatechese gebeurt a.d.h.v. een “kennismaking” tijdens de contactavond.
Normaal is de (enige) mogelijkheid tot inschrijving voor de vormselcatechese.

Dit jaar kunnen we geen contactmoment organiseren omwille van de gekende spelbreker ‘Corona’. Daarom wordt alle info die we normaal meegeven op de eerste kennismaking digitaal doorgestuurd naar alle geïnteresseerde kandidaat-vormelingen.

In onze Pastorale Eenheid gaat het vormsel dit jaar door op:
zaterdag 15 mei 2021

 

Inschrijvingsdocumenten vormselwerkjaar 2020-2021:

Catechisten:
Cockhuyt Ann – 0478 37 51 65
priester Masschelein Dirk – 059 70 90 90

Bij vragen:
vormsel.federatie.mariakerke@gmail.com