Het vormsel: een knooppunt op je levensweg

Op woensdag 9 november van 17u tot 20u hebben 43 vormelingen samen met hun ouders een eerste stap gezet in de voorbereiding naar het vormsel. In de kerk van OLVK werden ze uitgenodigd om een parcours te volgen aan de hand van knooppunten. Bij ieder knooppunt kregen ze de opdracht om enkele vragen in te vullen. Die vragen waren gericht zowel naar de vormelingen als naar de ouders zodat er, meestal, een boeiend gesprek volgde.

Wat meer uitleg volgt hieronder:

De uitnodiging voor de tocht.

Een knooppunt in je leven is een moment waarop iets belangrijks gebeurt, of waarop je een belangrijke beslissing neemt. Jouw vormsel is ook zo’n knooppunt. Maar, wat is het vormsel? En waarom laat je je vormen?

In de voorbereiding op jouw vormsel kun je een antwoord op die vragen vinden. En misschien ook op vele andere vragen. Wij willen samen met jou op stap gaan om je op het sacrament van het vormsel voor te bereiden. 

Maar nu is het goed om, voor we samen van start gaan, stil te staan bij een aantal andere knooppunten in jouw leven. In onze KNOOPPUNTENTOCHT vind je samen met jouw ouder(s) daarvoor rustige plekjes en de nodige tijd. Hopelijk zeg je op het einde van deze tocht: “Ik laat me niet zomaar vormen, ik kies ervoor!”

Beste ouder(s),

Het vormsel is niet meer vanzelfsprekend. Het zou voor de vormelingen, maar ook voor jullie een bewuste keuze moeten zijn. In deze tijd kan dat! Een bewuste keuze wordt gevoed door een eerlijk en open gesprek. We hopen dat dit gesprek er reeds was en in de komende maanden verder kan plaatsvinden. In onze KNOOPPUNTENTOCHT willen we jullie daartoe ook  uitnodigen en de kans geven. We staan aan de hand van een aantal vragen stil bij knooppunten in het leven van jullie kandidaat-vormeling. Neem rustig de tijd om de vragen aan elkaar te stellen en te beantwoorden. 

Foto: S.M.

De onderwerpen voor gesprek

Geboorte,doopsel,eerste communie, zalving (waarom gedoopt en gevormd worden), handen (troosten, ondersteunen in moeilijke momenten), kruis (wat betekent het keramieken kruisje dat ik krijg met het vormsel). Bij elk knooppunt stond een tafeltje met een symbool, 2 kaarsjes en de blaadjes met de vragen. Daarrond waren enkele stoelen opgesteld zodat men rustig de tijd kon nemen voor gesprek.

Het enthousiasme van vormelingen en ouders voor deze startactiviteit geeft aan de catechisten hoop en vertrouwen voor een zinvolle voorbereiding op het vormsel.

Lieve Opdedrynck


Omslagfoto: Sabrina Meesschaert