“Men hond” – “Bellen met mijn oma”

We nodigden onze vormelingen uit om op Aswoensdag een half uurtje naar de kerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin te komen, waar we met hen deze veertigdagentijd wilden beginnen. Broederlijk Delen legt in de jaarlijkse campagne weer de nadruk op ‘delen’. Maar ook ervaringen en meningen kunnen gedeeld worden. Daarvoor worden er ‘deelkaartjes’ ter beschikking gesteld van jongeren met daarop een aantal ‘levensvragen’. De vormelingen konden hun antwoorden daarop met elkaar en met ons delen. We grasduinen even in die antwoorden zonder er al te grote beschouwingen aan te wijden..

Wat is voor jou de diepste bron van levensvreugde?
Uiteraard komen ouders en vrienden/vriendinnen uit de bus. Maar opvallend is ook dat alleen huisdieren als bron van vreugde vermeld worden. De heel korte antwoorden mogen we misschien interpreteren als heel spontaan en direct. Dan vind ik het volgende wel treffend mooi: “mijn Broer”. “Skaten” was ook zo’n kort antwoord.

Een hart is een symbool van liefde, maar ook van dankbaarheid… Aan wie wil jij een hartje geven en waarom?
De ‘mama’s’ worden rijkelijk bedeeld. Begrijpelijk en maar goed ook. Maar ik las eveneens: “Mijn zus om verdraagzaam te zijn” en “Meester, want ik heb het moeilijk op school” en “papa omdat hij mijn keuzes respecteert”.

Hoe probeer jij dienstbaar te zijn en mee te werken aan een nieuwe wereld?
In nogal wat antwoorden kwam ‘recycleren’ en ‘afval sorteren’ aan bod… Ook de hulp die geboden wordt aan broertjes en zusjes bij huiswerk. En het volgende vind ik bijzonder aardig: “door beleeft te zijn” (ik erger me natuurlijk niet aan de dt-fout!).

Waar zie jij lichtpuntjes in het duister van deze tijd?
In de meeste antwoorden hebben onze vormelingen het over hoe zij zelf ‘lichtpuntjes’ kunnen zijn. En dan is dat in bijna alle gevallen contact maken met grootouders!

Kiezen is niet gemakkelijk: met welke keuze voor de toekomst worstel jij het meest?
Alle antwoorden hadden het over de school- en studiekeuze, op één uitzondering na: “naar wie ik later zal gaan papa of mama”. Zo, ook dat even mee-delen.

(pastoor Dirk namens Werkgroep Vormsel)


Omslagfoto: Patricia Prudente on Unsplash