Roeping – inzet – engagement

Op zaterdag 27 en zondag 28 maart trokken  39 vormelingen in hun eigen gezinsbubbel doorheen Mariakerke. De vormelingen verzamelden eerst  in kleine –toegelaten- groepjes en op diverse tijdstippen  in de O.L.V.-Koninginkerk.
Tijdens de verwelkoming ontdekten ze de drie  sleutelwoorden van deze wandelzoektocht, nl. roeping, inzet en engagement. Als christenen, als Jezus-mensen laten we ons niet leiden door angst en egoïsme, maar wel door de goede geest van God, een geest van liefde, vrede, vreugde en goedheid. God roept ons op om  het goede doen, dat we zorg dragen voor onze medemensen, dat we ons inzetten voor het geluk en de vreugde van anderen.
In het leven gaan we diverse engagementen aan. Want ieder van ons wordt wel eens geroepen om het goede te doen, om ons in te zetten. Hoe kunnen we ons inzetten? Thuis? Op school?

Geert legde daarna met veel enthousiasme en plezier uit dat ook hij zich geroepen voelt, geroepen om te delen. Dat hij zich gelukkig voelt wanneer hij kan delen met woorden, daden, complimentjes, … Daarnaast verwees hij ook naar de campagne van Broederlijk Delen en de acties die dit jaar plaats vinden in Mariakerke. Samen delen we in kilometers door te wandelen van Oostende naar Gaza. Uiteraard niet in één keer, maar door samen kilometers te sprokkelen.
Ook de vormelingen en hun ouders hielpen mee tot het bijdragen van vele kilometers. De wandelzoektocht was 7,5 km lang. Samen wandelden ze 810 km doorheen Mariakerke.

Onderweg stopten ze in de andere drie kerken van onze Pastorale eenheid. Daar kregen ze een 3-tal vragen. De oplossing vonden ze in een wandplaat, een schilderij, … in de kerk.
Alle vragen gingen over mensen die zich hadden ingezet in hun leven. Iedere individu had een andere roeping, maar elk van hen zette zich hiervoor in. Een andere roeping, maar toch gelijk: ‘Zich geroepen voelen om het goede te doen’.

Op het einde kwamen ze weer aan in de O.L.V.-Koninginkerk. Na het oplossen van de laatste vragen, kregen ze nog in de vorm van een’ take a way’ een dorstlesser en hapje mee naar huis, een verwennerij vanuit de wereldwinkel.
Hun inzet, hun doorzettingsvermogen en vooral hun groot enthousiasme was hartverwarmend om te zien. Het was fijn om hen allen terug te mogen verwelkomen.

De catechisten.