Vormelingendag

De vormelingendag  op zaterdag 7 mei werd een zonnige afsluiter van de vormselvoorbereiding.
De leidraad van de tocht en de bezinning op het einde in de kerk van Sint-Rafaël had als thema:
7 elementen van het christen zijn : Jezus navolgen, bidden ,zich verzetten tegen onrecht, zorgen voor elkaar, je inzetten voor het goede, je ik-je loslaten, elkaar vergeven.

Aan de hand van een wandelkaart was een parcours uitgestippeld in het domein van Prins Karel.Bij elke stopplaats werd een kleine stukje evangelietekst gelezen en volgde een praktische opdracht onder het waakzaam oog van een enthousiaste vrijwilliger.

Het was een mooie dag in voorbereiding op de vormseldag!