‘Opgewekt’ de vakantie in!

Op zaterdag 24 juni mochten we acht gevormde jongeren verwelkomen op ons Young Spirit Feest, dat we voor de gelegenheid organiseerden op het domein van het parochiaal centrum De Caproen in Bredene. Als start van de dag luisterden we naar de getuigenis van een meisje dat na haar vormsel verder op weg gaat in haar geloof. Dit was meteen de aanzet tot een fijn gesprekje met onze gasten. Vervolgens werd het een heel gevarieerde dag, met in de voormiddag verschillende groepsspelletjes om de sfeer er in te krijgen. Tegen de middag vulde het zaaltje zich dan weer met allerhande percussiegeluiden op de tonen van Safri Duo. Vooraleer we onze boterhammekes verorberden, legden we de eerste hand aan onze zelfgemaakte draagtas, die we, na het samen tafelen, mochten afwerken. Ondertussen was ook Dries, stafmedewerker bij IJD Brugge, ons komen vergezellen en stak een handje toe. In de namiddag werd het domein omgetoverd in een groot parcours met verschillende opdrachten. Zo moesten ze onder andere met de blinddoek langsheen een touw, met de fiets over enkele heuveltjes, een sliding ondernemen, klimmen om een ballon te doorprikken, met een lepel en knikker én met de step verder, om uiteindelijk een rebus op te lossen. Onderweg konden ze ook enkele woordjes ontdekken die ze nodig hadden om de rebus te vervolledigen. We kozen voor een citaat uit het Johannesevangelie: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.” Een ijsje was een welgekomen verfrissing na deze inspanning. Tijdens een kort bezinnend slotmoment vertelden we het verhaal van het dochtertje van Jaïrus dat door Jezus weer tot leven gewekt wordt. Zo vroegen ook wij God om ons ‘opgewekt’ de vakantie in te sturen en ons het nodige vertrouwen en geloof te geven om een nieuwe, misschien wel betere, mens te worden. We mogen terugblikken op een warme dag met deze geïnspireerde jongeren! Hopelijk kunnen we, na de vakantie, met hen verder op weg gaan…

(Johan Vervaeke)