Priesterwijding salesiaan Cirilo de Deus

In de Don Boscokapel in Oud-Heverlee is op paasmaandag Cirilo de Deus door mgr. Luc Van Looy, salesiaan en bisschop-emeritus van Gent, tot priester gewijd, een heuglijk moment voor de hele salesiaanse familie en in het bijzonder voor de gemeenschap in Oostende.

Cirilo werd 35 jaar geleden geboren in Oost-Timor, liep school bij de salesianen en gaf gehoor aan de roepstem van God om zelf salesiaan te worden. Na de eerste vormingsjaren en enkele jaren in het jongerenwerk in zijn geboorteland deed hij een aanvraag om missionaris te worden. We hadden het geluk dat de Algemeen Overste hem naar onze provincie stuurde. Na aankomst in 2016 in Heverlee moest eerst Nederlands geleerd worden. Daarna maakte hij gedurende twee jaar kennis met onze gemeenschappen en het jongerenwerk in Amsterdam, Sint-Pieters-Woluwe en Oostende. Dan volgden drie jaar theologiestudies in Rome. Hij kwam na zijn diakenwijding in juni 2022 terug naar onze provincie om een pastoraal jaar aan te vatten in Oostende en vanuit de gemeenschap van Oud-Heverlee enkele lessen te volgen in Leuven.

Naast zijn taak in het jeugdhuis in Oostende, is Cirilo ook begeleider bij Young Spirit. Een reden dus voor Pedro, Kristine, Johan, Matthias, Orphee en Ezra om aanwezig te zijn op de priesterwijding. We mochten achteraf samen genieten van een heerlijke koude schotel en een gezellig samenzijn in de feestzaal. De meisjes engageerden zich om samen met Pedro en Matthias kaarsjes te verkopen ter ondersteuning van hun deelname aan de Wereldjongerendagen.

Na afloop was er nog even tijd voor een fikse wandeling in het Heverleebos en om onze dorst te lessen aan de Minnebron, die sinds mensenheugenis zorgt voor helder en zuiver drinkwater. Volgens de overlevering zou al wie aan de bron komt drinken, binnen een jaar trouwen. Tegenwoordig is dat wel aangepast in ‘zal een lief vinden’. Misschien is dat wel de reden waarom zoveel mensen met hun plastieken bidons de weg vinden naar deze bron…

(Johan Vervaeke)